Mặt bằng tầng hầm biệt thự song lập An vượng villa diện tích 198m2

Mặt bằng tầng hầm biệt thự song lập An vượng villa diện tích 198m2


Mặt bằng tầng 1 biệt thự song lập An vượng villa diện tích 198m2

Mặt bằng tầng 1 biệt thự song lập An vượng villa diện tích 198m2


Mặt bằng tầng 2 biệt thự song lập An vượng villa diện tích 198m2

Mặt bằng tầng 2 biệt thự song lập An vượng villa diện tích 198m2


Mặt bằng tầng 3 biệt thự song lập An vượng villa diện tích 198m2

Mặt bằng tầng 3 biệt thự song lập An vượng villa diện tích 198m2


Mặt bằng tầng áp mái biệt thự song lập An vượng villa diện tích 198m2

Mặt bằng tầng áp mái biệt thự song lập An vượng villa diện tích 198m2


Mặt bằng tầng mái biệt thự song lập An vượng villa diện tích 198m2

Mặt bằng tầng mái biệt thự song lập An vượng villa diện tích 198m2

098.101.3333